26. 01.– účelové cvičenie (1. a 2. ročník), ekologická vychádzka (3., 4. a 5. ročník)