MATURITNÉ SKÚŠKY

Časový harmonogram externej časti (EČ) a
písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky

12. marec 2019   slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019   anglický jazyk

13. marec 2019  nemecký jazyk

14. marec 2019   matematika

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
08. – 12.  apríl 2019   6323 6 hotelová akadémia

15. – 17.  apríl 2019   6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

15. apríl 2019   6421 L spoločné stravovanie

24. – 26. apríl 2019   6444 K čašník, servírka,  6445 K kuchár

 

16. 05. 2019  – klasifikačná porada pre maturitné ročníky

17. 05. 2019  – odovzdávanie vysvedčení maturitným triedam

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

27. máj – 31. máj  2019

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

10. 06. 2019 (pondelok) – klasifikačná porada pre III.C

11. 06. 2019 (utorok) – odovzdávanie vysvedčení pre III.C

12. – 14. 06. 2019 (streda – piatok) – študijné voľno pre III.C

17. 06. 2019 (pondelok) – písomná časť ZS  o 8:00 hod.

príchod do školy o 7:45 (slušné oblečenie, obč. preukaz, písacie potreby)

 

18. –  20. 06. 2019 (utorok, streda, štvrtok) – praktická časť ZS

21. 06. 2019 (piatok) – ústna časť ZS  o  7:30 hod., príchod do školy o 7:004
24. 06. 2019 (pondelok) – odovzdávanie učebníc +  iné, tr. práce, preberanie dokladov, odovzdávanie skriniek,…