MATURITNÉ SKÚŠKY

Časový harmonogram externej časti (EČ) a
písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky

14. marec 2017   slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2017   anglický jazyk

15. marec 2017  nemecký jazyk

16. marec 2017   matematika

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
24. – 28.  apríl 2017   6323 6 hotelová akadémia

24. – 28.  apríl 2017   6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

24. apríl 2017   6421 L spoločné stravovanie

03. – 04. máj 2017   6444 K čašník, servírka,  6445 K kuchár

 

18. 05. 2017  – klasifikačná porada pre maturitné ročníky

19. 05. 2017  – odovzdávanie vysvedčení maturitným triedam

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

29. máj – 02. jún  2017

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

12. 06. 2017 (pondelok) – klasifikačná porada pre III.C, III.D

13. 06. 2017 (utorok) – odovzdávanie vysvedčení pre III.C, III.D

14. – 16. 06. 2017 (streda – štvrtok) – študijné voľno pre III.C, III.D

19. 06. 2017 (pondelok) – písomná časť ZS  o 8:00 hod.

príchod do školy o 7:45 (slušné oblečenie, obč. preukaz, písacie potreby)

 

20. –  22. 06. 2017 (utorok, streda, štvrtok) – praktická časť ZS

23. 06. 2017 (piatok) – ústna časť ZS  o  7:30 hod.,

príchod do školy o 7:00

26. 06. 2017 (pondelok) – odovzdávanie učebníc +  iné, tr. práce, preberanie dokladov, odovzdávanie skriniek,…