MATURITNÉ SKÚŠKY

Časový harmonogram externej časti (EČ) a
písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky

13. marec 2018   slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018   anglický jazyk

14. marec 2018  nemecký jazyk

15. marec 2018   matematika

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
23. – 27.  apríl 2018   6323 6 hotelová akadémia

16. – 19.  apríl 2018   6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

23. apríl 2018   6421 L spoločné stravovanie

02. – 04. máj 2018   6444 K čašník, servírka,  6445 K kuchár

 

17. 05. 2018  – klasifikačná porada pre maturitné ročníky

18. 05. 2018  – odovzdávanie vysvedčení maturitným triedam

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

28. máj – 01. jún  2018

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

11. 06. 2018 (pondelok) – klasifikačná porada pre III.C, III.D

12. 06. 2018 (utorok) – odovzdávanie vysvedčení pre III.C, III.D

13. – 15. 06. 2018 (streda – piatok) – študijné voľno pre III.C, III.D

18. 06. 2018 (pondelok) – písomná časť ZS  o 8:00 hod.

príchod do školy o 7:45 (slušné oblečenie, obč. preukaz, písacie potreby)

 

19. –  21. 06. 2017 (utorok, streda, štvrtok) – praktická časť ZS

22.,25. 06. 2018 (piatok, pondelok) – ústna časť ZS  o  7:30 hod.,

príchod do školy o 7:00

25. 06. 2018 (pondelok) – odovzdávanie učebníc +  iné, tr. práce, preberanie dokladov, odovzdávanie skriniek,…