Meno Pozícia E-mail Telefón
Ing. Helena Milčevová riaditeľka školy 041 / 72 432 82
Ing. Miroslava Kučerová zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť 041 / 70 104 23
Ing. Renáta Aberlová štatutárna zástupkyňa riad. školy, koordinátorka pre zahraničné odborné praxe 041 / 70 10 416
Mgr. Miriam Blasbalgová zástupkyňa riad. školy pre teoretické vyučovanie 041 / 70 10 416
Ing. Anna Mikolášová zástupkyňa riad. školy pre praktické vyučovanie 041 / 70 10 413
Mgr. Viera Peniašková výchovná poradkyňa
Mgr. Kvetoslava Ďurianová koordinátorka všeobecnej prevencie