Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina je verejným obstarávateľom podľa par. 7 ods. 1 písm. d    Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom, obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zápisnica z vyhodnotenia zákazky „Čerstvé mäso a mäsové výrobky“   TU .

VÝZVU  na obstarávanie a mäsa a mäsových výrobkov si môžete pozrieť   TU   (cenová ponuka TU,   vyhlásenie uchádzača  TU,   zmluva o dodávke tovare   TU)