23. 12. 2017 – 05. 01. 2018 vianočné prázdniny

08.01. 2018 – začiatok vyučovania po vianočných prázdninách (párny týždeň)