Riaditeľka Hotelovej akadémia, Hlinská 31, Žilina prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu : UPRATOVAČKA.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.

Požiadavky na zamestnanca: žiadosť  o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Žiadosti o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu: Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01  Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty  na adresu sekretariat@hazilina.sk.

Kontakt: 041/7010425


Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina obsadzuje voľné pracovné miesto na pozíciu

KUCHÁR/KUCHÁRKA s nástupom ihneď.

Požiadavky:
♦ ukončené stredné odborné vzdelanie získané v odbore kuchár,
♦ prax v odbore minimálne 2 roky.
Ďalšie predpoklady:
 bezúhonnosť,
♦ samostatnosť a zodpovednosť,
♦ pozitívny vzťah k práci.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok.
Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.

Žiadosť o zamestnanie, životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia
pracovného miesta zasielajte čo najskôr na e-mailovú adresu sekretariat@hazilina.sk,
prípadne osobne alebo poštou na adresu:

Hotelová akadémia
Hlinská 31
010 01 Žilina
kontakt: 041/7010425