Riaditeľka Hotelovej akadémia, Hlinská 31, Žilina prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu : UPRATOVAČKA.

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú

Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.

Požiadavky na zamestnanca: žiadosť  o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (posledný doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Žiadosti o prijatie do zamestnania zašlite písomne na adresu: Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01  Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty  na adresu sekretariat@hazilina.sk.

Kontakt: 041/7010425