29. 06. – vyhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2017/2018,
odovzdávanie vysvedčení.