1. 06. – vyhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2015/2016, odovzdávanie vysvedčení