HOTELOVÁ AKADÉMIA, HLINSKÁ 31, ŽILINA

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017
5. september 2016

 

1.ročník (vrátane nadstavbového štúdia)
8,00 hod. – v školskej jedálni

2.,3.,4. a 5. ročník
9,00 hod. – podľa rozpisu tried