1. 04. – začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách