11. 01. 2016 začiatok vyučovania po vianočných prázdninách (párny týždeň).