04. 09. – začiatok vyučovania v 1. polroku podľa rozvrhu (utorok párny)