03.09. – začiatok vyučovania v 1. polroku podľa rozvrhu