Študentky Hotelovej akadémie v Žiline si dňa 26. 4. 2016 zaskákali v Športcentre Junior na Jumpingu s inštruktorkou Alenkou. Všetkých 30 dievčat bolo veľmi spokojných a tešia sa na ďalšiu športovú udalosť.20160426_132537