31.01. – zhodnotenie výsledkov za 1. polrok,  odovzdávanie výpisov z KL