08.11. – účasť na súťaži Žilinská gastronomická jeseň