Hotelová Akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
OV/1/2019 Zmluva č. 1/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 15.1.2019
OV/2/2019 Zmluva č. 2/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.5.2019

 

 

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2019