Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
 U-OV/1/2020 Dohoda o skončení Zmluvy č. 4/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  12.3.2020
U-OV/2-/2020 Dohoda o skončení Zmluvy č. 5/2019 o poskytovaní praktického vyučovania 31.3.2020

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2020