Zaskákali sme si!

Študentky Hotelovej akadémie v Žiline si dňa 26. 4. 2016 zaskákali v Športcentre Junior na Jumpingu s inštruktorkou Alenkou. Všetkých 30 dievčat bolo veľmi spokojných a tešia sa na ďalšiu športovú udalosť.

SOČ

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 24. 02. 2016. Obhajoby sa zúčastnilo 11 žiakov. Práce boli zaradené do 3 súťažných odborov. Obhajoba žiakov bola na dobrej úrovni, s praktickými ukážkami, degustáciou, vlastnými návrhmi na zlepšenie, na podporu CR vo vybranej obci, prezentáciami, či závermi s dotazníkov. Poradie prác v jednotlivých odboroch: 03 – Chémia, potravinárstvo Matthias Poláček…

Duálne vzdelávanie

Boutique Hotel Dubná Skala**** Žilina a Hotelová akadémia v Žiline Vám oznamujú: v školskom roku 2016/2017 zavádzame projekt duálneho vzdelávania v učebných odboroch: 6445 H kuchár – 1 miesto 6444 H čašník, servírka – 1 miesto Systém duálneho vzdelávania zahŕňa: Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov už od prvého ročníka priamo v prevádzke Boutique Hotel Dubná Skala****. Podpísanie…