Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny  od  23. decembra 2016 do 5. januára 2017. Vyučovanie začína 9. januára 2017 (párny pondelok).