Súvislá odborná prax

  22.05. – 09. 06. – súvislá odborná prax pre  II.F 29.05. – 09.06. – súvislá odborná prax pre III.M 29.05. – 16. 06. – súvislá odborná prax pre II.G, IV.F, IV.G 05.06. – 23. 06. – súvislá odborná prax pre III.F  

Prednáška na tému DROGY

15.05. – prednáška Drogy II.C,II.D 16.05. – prednáška Drogy II.M 17.05. – prednáška Drogy II.A, II.G