Môj originálny čitateľský denník

Môj originálny čitateľský denník Študenti našej školy mali možnosť zapojiť sa do súťaže vyhlásenej Žilinským samosprávnym krajom Môj originálny čitateľský denník. Ich úlohou bolo do 25.05.2017 odovzdať originálne spracovaný denník, ktorý bude obsahovať minimálne 5 rozborov literárnych diel, ilustrácie a zaujímavý obal. Do súťaže sa zapojilo 5 študentov. Pri hodnotení prideľovala komisia body za literárny rozbor…