Maturita

do 28. 09. – študenti  maturitných ročníkov písomne oznámia triednym učiteľom predmety (a  úroveň z cudzieho jazyka), ktoré si zvolili na maturitnú skúšku.

Potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení z predmetu TŠV

do 28. 09. – žiaci odovzdajú triednym učiteľom potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení z predmetu telesná a športová výchova. Rozhodnutie o oslobodení žiaka z telesnej a športovej výchovy  (úplnom alebo čiastočnom) sa vydáva len na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia od odbornéholekára!