Vianočné prázdniny

23. december 2018 – 7. január 2019 vianočné prázdniny 08. 01. 2019 – začiatok vyučovania po vianočných prázdninách (párny týždeň – UTOROK)