Maturitné skúšky

17. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského  jazyka a literatúry  18. 03. – externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka a z nemeckého jazyka