Prihlášky na maturitnú skúšku

Prihlášky na maturitnú skúšku   do 28. 09. – študenti  maturitných ročníkov písomne oznámia triednym učiteľom predmety (a  úroveň z cudzieho jazyka), ktoré si zvolili na maturitnú skúšku.      

Odborná prax

14. 9. – 25. 09. – odborná prax študentov 5.F, 5.G a 4.M