ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM Žiaci so ZZ môžu mať v súlade so školským zákonom a vyhláškou o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov upravené podmienky na vykonanie MS. Úpravy zahŕňajú špecificky upravené testové zošity, technické zabezpečenie zadávania testu a pod. Preto budú súčasťou elektronického formulára pre prihlasovanie žiakov aj údaje o žiakoch…

Maturita 2016

Základné Informácie Cieľové požiadavky: Slovenský jazyk Cudzí jazyk: AJ B1, AJ B2, NJ B1, NJ B2 Matematika Spôsob a forma konania MS Termíny MS 2016 Prehľad pripravovaných testov   Špecifikácia testov: Vyučovacie jazyky Cudzie jazyky B2  Cudzie jazyky B1 Matematika Pokyny na vypĺňanie odpoveďových hárkov Vzory vyplnených odpoveďových hárkov