Hotelová akadémia

Hlinská 31, 010 01 Žilina

IČO: 00158623 tel.: 00421 41 72 324 15 (spojovateľka) fax: 00421 41 72 432 82 e-mail: