VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
aktuálne oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 BUDE 5. 9. 2022                                                                (pondelok)                                                     

Žiaci prvých ročníkov (1.A, 1.F, 1.M, 1.C, 1.D)  sa zhromaždia na  otvorenie nového školského roka  o 8:00 hodine v priestoroch školskej jedálne.
Je potrebné si priniesť rodný list, vysvedčenie z 9. ročníka, písacie potreby
a tašku na učebnice.

Žiaci vyšších ročníkov (2., 3., 4., 5. ročník a nadstavbové štúdium (1.Av, 2.Av) sa zhromaždia o 8:45 hodine v areáli školy.

 Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivoPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – TU. Vyhlásenie je možné odoslať aj cez EduPage.

Odporúčame všetkým žiakom, aby sa pred prvým nástupom do školy otestovali.


Do sviatočného ticha zvoní zvon, nech láskou sa naplní Váš dom. Šťastné a radostné Vianoce prajeme, nech osud Vám z dobrého súdka naleje aj na Nový rok 2022!

Oznamujeme žiakom, že potvrdenia o návšteve školy na školský rok 2022/2023 vydávame v dňoch od 25. 08. 2022 do 30. 08. 2022 v čase od 8:00 do 12:00 na sekretariáte školy. V tomto čase vydávame pre budúcich prvákov aj nové ISIC preukazy. Pre vyzdvihnutie ISIC preukazu je potrebné doniesť fotku s rozmermi 25 x 25 mm (prosím nachystať presný rozmer). Bez fotky sa ISIC preukaz nemôže vydať.

Srdečne pozývame žiakov 9. ročníka, ich rodičov, učiteľov i širokú verejnosť na


Deň otvorených dverí,
ktorý sa bude konať 1. decembra 2022 od 9.00 hod. do 14.00 hod. v budove školy.
Naši učitelia, majstri odbornej výchovy a študenti Vám poskytnú informácie o štúdiu v študijných a učebných odboroch:

 hotelová akadémia,
 manažment regionálneho cestovného ruchu,
 čašník, servírka,
 kuchár,
 cukrár.
Okrem toho si môžete pozrieť odborné učebne a naši študenti Vám predvedú ukážky svojich zručností
– miešanie nápojov, príprava rôznych druhov káv, výrobky teplej a studenej kuchyne, prezentácia slávnostných tabúľ,
animačné aktivity.

 

Chceš byť aj ty jeden z nás?

všetky aktuálne informácie o prijímacích konaniach

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Spoznajte hotelovú akadémiu
POSLEDNÉ PRÍSPEVKY

Triedne rodičovské združenia

24. 11.  – triedne rodičovské združenia                                                                                                                    

čítať viac
KDE NÁS NÁJDETE
NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ
PARTNERI
prihlaskavs
reczklohry
ja-slovensko
BLOG
ERASMUS