VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
aktuálne oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 BUDE 2. 9. 2021 (štvrtok)

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude pre
1. ročník (1.A, 1.F, 1.M, 1.C, 1.D) o 8:00 hodine v školskej jedálni
a
o 9:00 hodine pre 2., 3., 4., 5. ročník a nadstavbové štúdium (1.Av, 2.Av)

Žiaci pri príchode do školy dodržujú odstupy, majú nasadené rúško.
Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – TU. Tlačivo je možné odoslať aj cez EduPage.

Zoznam žiakov tried 1. ročníka

1.A 4-roč. kuchár, čašník      1.C 3-roč. kuchár     1.D 3-roč. čašník, cukrár
1.F 5-roč. hot. akadémia     1.M 4-roč. manaž. reg. cest. ruchu     1.Av 2-roč. nadst. štúdium

 

!!! Všetci žiaci prvého ročníka si prinesú rodný list, vysvedčenie z 9. ročníka a tašku na učebnice !!!


Do sviatočného ticha zvoní zvon, nech láskou sa naplní Váš dom. Šťastné a radostné Vianoce prajeme, nech osud Vám z dobrého súdka naleje aj na Nový rok 2022!

Prajeme všetkým žiakom našej školy, rodičom, učiteľom a zamestnancom krásne leto plné slnečných dní, príjemných zážitkov a radosti.
Využite letné dni na načerpanie novej energie!

    

Oznamujeme Vám, že máme voľné miesta do nadstavbového štúdia 6421 L spoločné stravovanie. Počet voľných miest 4. 
Prihlášku spolu s vysvedčeniami a výučným listom je možné doniesť na sekretariát školy, prípadne elektronicky do 31.08.2022. 
Dvojročné štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov čašník, servírka, kuchár a cukrár a je ukončené maturitnou skúškou.

 

Oznámenie o úradných hodinách počas školských prázdnin Oznamujeme Vám, že úradné hodiny na Hotelovej akadémii v Žiline sú v čase školských prázdnin od 08,00 do 12,00 hod. Kontakt na zodpovednú osobu 041/7010-425 – sekretariát školy, mobil 0917 437 199 – riaditeľka školy. Škola je zatvorená od 16.07.2022 do 03.08.2022, v prípade potreby volať 0917 437 199 – riaditeľka školy.

Chceš byť aj ty jeden z nás?

všetky aktuálne informácie o prijímacích konaniach

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Spoznajte hotelovú akadémiu
POSLEDNÉ PRÍSPEVKY
KDE NÁS NÁJDETE
NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ
PARTNERI
prihlaskavs
reczklohry
ja-slovensko
BLOG
ERASMUS