VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
aktuálne oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 BUDE 5. 9. 2022                                                                (pondelok)                                                     

Žiaci prvých ročníkov (1.A, 1.F, 1.M, 1.C, 1.D)  sa zhromaždia na  otvorenie nového školského roka  o 8:00 hodine v priestoroch školskej jedálne.
Je potrebné si priniesť rodný list, vysvedčenie z 9. ročníka, písacie potreby
a tašku na učebnice.

Žiaci vyšších ročníkov (2., 3., 4., 5. ročník a nadstavbové štúdium (1.Av, 2.Av) sa zhromaždia o 8:45 hodine v areáli školy.

 Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivoPísomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – TU. Vyhlásenie je možné odoslať aj cez EduPage.

Odporúčame všetkým žiakom, aby sa pred prvým nástupom do školy otestovali.

Od 01. 03. 2023 sa stravovanie pre žiakov mení nasledovne: finančná norma 1,90 € (2. pásmo), príspevok na réžiu bude 0,60 €.
Spolu žiak uhrádza 2,50 €
Chceš byť aj ty jeden z nás?

všetky aktuálne informácie o prijímacích konaniach

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Spoznajte hotelovú akadémiu
POSLEDNÉ PRÍSPEVKY
KDE NÁS NÁJDETE
NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ
PARTNERI
prihlaskavs
reczklohry
ja-slovensko
BLOG
ERASMUS