Ukončenie štúdia

 

MATURITNÉ SKÚŠKY

Časový harmonogram externej časti (EČ) a
písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky

17. marec 2020   slovenský jazyk a literatúra

18. marec 2020   anglický jazyk

18. marec 2020  nemecký jazyk

19. marec 2020   matematika

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
20. – 23.  apríl 2020   6323 6 hotelová akadémia – 5.F
27. – 30.  apríl 2020   6323 6 hotelová akadémia – 5.G

22. – 23.  apríl 2020   6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

29. apríl 2020   6421 L spoločné stravovanie

28. – 29. apríl 2020   6444 K čašník, servírka,  6445 K kuchár

 

14. 05. 2020  – klasifikačná porada pre maturitné ročníky

15. 05. 2020  – odovzdávanie vysvedčení maturitným triedam

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

25. máj – 29. máj  2020

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

08. 06. 2020 (pondelok) – klasifikačná porada pre III.C,  III.D

09. 06. 2020 (utorok) – odovzdávanie vysvedčení pre III.C, III.D

10. – 12. 06. 2020 (streda – piatok) – študijné voľno pre III.C, III.D

15. 06. 2020 (pondelok) – písomná časť ZS  o 8:00 hod.

príchod do školy o 7:45 (slušné oblečenie, obč. preukaz, písacie potreby)

 

16. –  18. 06. 2020 (utorok, streda, štvrtok) – praktická časť ZS

19. 06. 2020 (piatok)  + 22. 06. 2020 (pondelok) – ústna časť ZS  o  7:30 hod., príchod do školy o 7:00
22. 06. 2020 (pondelok) – odovzdávanie učebníc +  iné, tr. práce, preberanie dokladov, odovzdávanie skriniek,…