Organizácia školského roku

 

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2021

 

(streda)

28. október –

 

29. október 2021

2. november 2021

 

(utorok)

vianočné 22. december 2021

 

(streda)

23. december 2021

 

– 7. január 2022

10. január 2022

 

(pondelok)

polročné 3. február 2022

 

(štvrtok)

4. február 2022

 

(piatok)

7. február 2022

 

(pondelok)

jarné 4. marec 2022

 

(piatok)

7. marec –

 

11. marec 2022

14. marec 2022

 

(pondelok)

veľkonočné 13. apríl 2022

 

(streda)

14. apríl – 19. apríl 2022 20. apríl 2022

 

(streda)

letné 30. jún 2022

 

(streda)

1. júl –

 

2. september 2022

5. september 2022

(pondelok)

 

Rodičovské združenia
plenárne a triedne 28. 09.  2021 v budove školy o 15:30 hod.
triedne 25. 11.  2021 – dištančnou formou
plenárne a triedne 26. 04. 2022 v budove školy o 15:30 hod.
Účelové cvičenia
1. polrok
2021
2. polrok
2022