Organizácia školského roku

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2022 (štvrtok) 28. október –
31. október 2022
2. november 2022 (streda)
vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022
– 7. január 2023
9. január 2023 (pondelok)
polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
jarné 24. február 2023 (piatok) 27. február – 3. marec 2023 14. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl – 11. apríl 2023 12. apríl 2023 (streda)
letné 30. jún 2023 (piatok) 1. júl – 31. august 2023

4. september 2023 (pondelok)

Rodičovské združenia
plenárne a triedne 27. 09. 2022 v budove školy o 15:30 hod.
triedne 24. 11. 2022 v budove školy
plenárne a triedne 25. 04. 2023 v budove školy o 15:30 hod.
Účelové cvičenia
1. polrok
27. 10. 2022
2. polrok
26. 06. 2023