Organizácia školského roku

 

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2023 (piatok) 30. október –
31. október 2023
02. november 2023 (štvrtok)
vianočné 22. december 2023 (piatok) 23. december 2023
– 07. január 2024
08. január 2024 (pondelok)
jarné 16. február 2024 (piatok) 19. – 23. február 2024 26. február 2024 (pondelok)
veľkonočné 27. marec 2024 (streda) 28. marec – 02. apríl 2024 03. apríl 2024 (streda)
letné 28. jún 2024 (piatok) 01. júl – 01. september 2024

02. september 2024 (pondelok)

Rodičovské združenia
plenárne a triedne 26. 09. 2023 (utorok) v budove školy o 15:30 hod.
triedne 28. 11. 2023 v budove školy
plenárne a triedne 23. 04. 2024 v budove školy o 15:30 hod.
Účelové cvičenia
1. polrok
27. 10. 2023
2. polrok
…… 06. 2024