Výchovná poradkyňa

 

VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

Mgr. Gabriela Machynková
Tel: 0908 439 899
E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com
                machynkova@hazilina.sk

Konzultačné hodiny  v šk. roku 2023/2024:

PÁRNY TÝŽDEŇ:

Utorok:      12:30 – 14:15
Štvrtok:      10:30 – 12:00
 
NEPÁRNY TÝŽDEŇ:
Utorok:      7:30 – 9:00
Streda:       7:30 – 9:00
Konzultácie sú možné i v inom čase po osobnom alebo telefonickom dohovore.
 
 
ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA:
 
Mgr. Erika Kobyliaková    
Tel: 041 – 701 04 21
 

Konzultačné hodiny v šk. roku 2023/2024:

 

Každý piatok:  15:00 – 18:00
V prípade potreby podľa dohody.
 
 

Výchovná poradkyňa:

  • zabezpečuje poradenský servis pre žiakov, rodičov a pedagógov,
  • v súčinnosti s pedagogickými zamestnancami monitoruje zmeny v správaní a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického a psychického týrania či ohrozenia mravného života bezodkladne problém rieši,
  • pomáha pri ďalšej profesionálnej orientácii žiakom končiacich ročníkov,
  • poskytuje poradenstvo pri riešení osobných či vzdelávacích problémov,
  • koordinuje poskytovanie podporných opatrení žiakom,
  • spolupracuje s ďalšími organizáciami, napr.:

Centrum poradenstva a prevencie Žilina

adresa: Antona Bernoláka 3334/72, 010 01 Žilina (oproti Krajskej knižnici) –
od 1. 9. 2023, predtým na Predmestskej ulici

tel.: 041/565 00 18
e-mail: cppzilina@cppzilina.sk

 

Súkromné centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie Žilina

adresa: Jozefa Vuruma 144, 010 01 Žilina

tel.: 0944 028 727CPP Bytča, CPP Kysucké Nové Mesto a iné CPP

 

Náruč – Pomoc deťom v kríze

tel.: 0948 578 053

e-mail: naruc@naruc.sk
Táto organizácia pomáha týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Poskytuje poradenstvo pre obete domáceho násilia, pracuje s ohrozenými rodinami, venuje sa prevencii a vzdelávaniu.

 

 

Slovenské linky pomoci

Na Slovensku sú k dispozícii viaceré podporné linky, kde môže dieťa, ale aj dospelý človek vyhľadať pomoc pri akútnych psychických problémoch.

Linka detskej istoty: 116 111 alebo 116 000  (do 18 rokov)

Linka detskej dôvery: 0907 401 749

                                       055/ 23 47 272

Linka dôvery Nezábudka : 0800 800 566

Krízová linka pomoci (IPčko): 0800 500 333

Národná linka pre podporu duševného zdravia:  0800 193 193

 

„Nedovoľ, aby ťa to, čo nedokážeš, zastavilo v tom, čo urobiť dokážeš.“

 John Wooden