Výchovná poradkyňa a školská psychologička

Výchovná poradkyňa   VÝCHOVNÁ PORADKYŇA Mgr. Gabriela MachynkováTel: 0908 439 899E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com              machynkova@hazilina.sk ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA:   Mgr. Erika Kobyliaková     Tel: 041 – 701 04 21   Konzultačné hodiny v šk. roku 2023/2024: piatok:  15:00 – 18:00V prípade potreby podľa dohody       Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne…