Výchovná poradkyňa a školská psychologička

Výchovná poradkyňa   VÝCHOVNÁ PORADKYŇA Mgr. Gabriela MachynkováTel: 0908 439 899E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com              machynkova@hazilina.sk Konzultačné hodiny v šk. roku 2022/2023:   PÁRNY TÝŽDEŇ: Streda:      7:30 – 9:00 Štvrtok:   10:30 – 12:00   NEPÁRNY TÝŽDEŇ: Streda:      7:30 – 9:00 Štvrtok:    11:30 – 13:30    …