Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa   VÝCHOVNÁ PORADKYŇA Mgr. Gabriela MachynkováTel: 041 – 72 324 150908 439 899E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com              machynkova@hazilina.sk Konzultačné hodiny v šk. roku 2020/2021:   PÁRNY TÝŽDEŇ:   Utorok:    12:30 – 14:15 Štvrtok:     7:30 – 9:00   NEPÁRNY TÝŽDEŇ:   Utorok:    11:30 – 13:15 Štvrtok:   …