Výchovná poradkyňa a školská psychologička

Výchovná poradkyňa   VÝCHOVNÁ PORADKYŇA Mgr. Gabriela MachynkováTel: 0908 439 899E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com                machynkova@hazilina.sk Konzultačné hodiny  v šk. roku 2023/2024: PÁRNY TÝŽDEŇ: Utorok:      12:30 – 14:15 Štvrtok:      10:30 – 12:00   NEPÁRNY TÝŽDEŇ: Utorok:      7:30 – 9:00 Streda:       7:30 –…