Verejné obstarávanie

 

Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 2622/48, 010 01 Žilina je verejným obstarávateľom podľa par. 7 ods. 1 písm. d    Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom, obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  –  „Mrazené ryby, mrazená zelenina a iné mrazené výrobky“  –  TU

Výzvu na predkladanie ponúk – „Mrazené ryby, mrazená zelenina a iné mrazené výrobky“  (Výzva na predkladanie ponúk  TU,  Vyhlásenie uchádzača  TU, Zmluva na dodávku  TU,  Kritérium hodnotenia ponúk – mrazené ryby  TU,  Kritérium hodnotenia ponúk – mrazená zelenina  TU 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  –  „Mrazené mäso a mäsové výrobky“  –  TU

VÝZVA  na obstarávanie  „Mrazené mäso a mäsové výrobky“   (výzva na predkladanie ponúk  TU,   kritérium na hodnotenie ponúk  TU,  vyhlásenie uchádzača  TU,  zmluva na dodávku mrazeného mäsa   TU)

Zápisnica z vyhodnotenia zákazky „Čerstvé mäso a mäsové výrobky“   TU .

VÝZVU  na obstarávanie a mäsa a mäsových výrobkov si môžete pozrieť   TU   (cenová ponuka TU,   vyhlásenie uchádzača  TU,   zmluva o dodávke tovare   TU)