Súčasnosť

Súčasnosť HOTELOVÁ AKADÉMIA …škola s dlhoročnou tradíciou zameraná na                                                                   gastronómiu                                                                        hotelierstvo                                                                                cestovný ruch V súčasnosti sú všetky odbory na našej škole plne zamerané na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch. Ponúkame nasledovné študijné a učebné odbory: nadstavbový študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie – dvojročné denné štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov čašník, servírka, kuchár…

História

História a regionálna tradícia Učňovské školstvo v Žiline a okolí sa rozvíjalo úmerne s rozvojom remesiel. Príprava odborníkov v oblasti obchodu, gastronómie a s tým spojených služieb má na škole viac ako polstoročnú tradíciu. 55 rokov sa podieľa škola pri výchove a vzdelávaní nižšieho a stredného manažmentu pre hotely, reštaurácie a ďalšie zariadenia poskytujúce gastronomické služby a služby v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu. Počas existencie…

About us

About us     Hotelová akadémia – Secondary school of hotel and gastronomy Hlinská 31, 010 01 Žilina, SLOVAKIA,  www.hazilina.sk Our school provides education for students aged 16 – 20 in the following fields of study: 3-year-long  vocational  studies – cook, waiter, candymaker  –  is completed   by a   successful final examinations 4-year-long studies with maturita…