Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČV školskom kole, ktoré prebehlo „dištančne“, súťažilo 9 prác z 3.M triedy v štyroch  súťažných odboroch. VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA Odbor 03 – Chémia, potravinárstvo —— Eliašová Sabrina     –  Čokoláda ——   Odbor 08 – CR, hotelierstvo, gastronómia Zuzana Kapjorová   –  Folklórne tradície na Orava – postup do okresného kola Lívia Suriaková   –  Cesta hudbou…

Návrat žiakov do škôl podľa platného manuálu k 08. 02. 2021 – časť II. PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

Návrat žiakov do škôl podľa platného manuálu k 08. 02. 2021 – časť II. PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH Obnovenie výuky pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.A, IV. M, V.F, V.G, III.C, III.D II.Av)  je opäť naplánované po jarných prázdninách  od 22.02. 2021. Podmienkou účasti na prezenčnej forme vzdelávania je negatívny test na ochorenie COVID19, ktorého platnosť…

Návrat žiakov do škôl

Návrat žiakov do škôl podľa platného manuálu k 08.02.2021 Informácia pre rodičov a žiakov Oznamujeme Vám, že nasledujúci týždeň škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní s výnimkou žiakov končiacich ročníkov učebných odborov (triedy III.C, III.D) a študijných odborov (triedy IV.A, V.F, V.G, IV.M). Vyučovanie v týchto triedach bude prebiehať kombináciou prezenčnej a dištančnej formy. Bližšie informácie dotknutým žiakom budú poskytnuté cez školský portál…