MATURITA 2024

do 29. 09. – študenti  maturitných ročníkov písomne oznámia triednym učiteľom predmety a  úroveň z cudzieho jazyka, ktoré si zvolili na maturitnú skúšku.

Potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení z predmetu telesná a športová výchova

do 20. 09. – žiaci odovzdajú triednym učiteľom potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení z predmetu telesná a športová výchova, triedni učitelia ich odovzdajú riaditeľke školy. Rozhodnutie o oslobodení žiaka z telesnej a športovej výchovy  (úplnom alebo čiastočnom) sa vydáva len na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia od odborného lekára!  Tlačivo nájdete v hlavnom hornom menu – ŠTUDENTI A…