Úcta k starším

  Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom, ktorá by mala byť nenásilná a nepretržitá po celý rok. Aj my, ako minulý rok, sme pri tejto príležitosti pripravili pre klientov Domova sociálnych služieb Straník milú pozornosť v podobe koláčikov a sviežeho miešaného nápoja. Na nákup surovín finančne prispeli cukrárky z III. D a žiaci…

Dni nezábudiek

06. – 08. 10. Dni nezábudiek – aktivity na podporu duševného zdravia

Rodičovské združenia

01. – 07. 10.  rodičovské združenia 2. – 5. ročníkov formou konzultácií                       

Potvrdenie o návšteve školy

  Aj tento školský rok si môže sám rodič/žiak vygenerovať a vytlačiť Potvrdenie o návšteve školy zo školského informačného systému – EduPage. Je potrebné prihlásiť sa svojimi prihlasovacími údajmi  na EduPage. Návod na tlač potvrdenia.