Jedáleň

 

Informácia pre nových stravníkov

 

Využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni. Stravu poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 11:30 do 14:30 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre študenta je 2,50 €.

Na stravovanie v ŠJ je potrebné sa prihlásiť. Prihlášku si môžete stiahnuť na našej www stránke (jedáleň – prihlásenie), alebo  Vám ju odovzdá triedny profesor na začiatku školského roka, alebo ju dostanete v kancelárii ŠJ. Máme zavedený elektronický systém objednávania stravy, to znamená, že stravník si v kancelárii ŠJ zakúpi bezkontaktný čip v cene 7,20 €. Po ukončení stravovania a vrátení nepoškodeného čipu mu bude vrátená suma 6,20 €.

V prípade, že ste držiteľom ISIC karty (=karta MHD), čip nepotrebujete. Staršie karty musia byť preverené.

Spôsob platenia stravy:

Stravník si môže zaplatiť hocikedy v priebehu mesiaca ľubovoľnú sumu (navýši si kredit na karte), prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou. Doklad o zaplatení prinesie do kancelárie ŠJ.

Číslo účtu na platbu stravného v Školskej jedálni vo formáte

IBAN: SK81 8180 0000 0070 0052 1991

variabilný symbol: bude stravníkovi pridelený v kancelárii ŠJ

popis platby: celé meno a škola stravníka

 

Spôsob objednávania stravy:

Stravník si obed objednáva buď v kancelárii ŠJ pri prinesení dokladu o zaplatení, v prihlasovacom boxe v jedálni alebo cez internet. Záujemcovia o internetové objednávanie si vypýtajú prihlasovacie meno a heslo v kancelárii ŠJ.

Obed sa dá objednať (odhlásiť) najneskôr v predchádzajúci pracovný deň do 14:30 hod.

Bližšie informácie v kancelárii ŠJ, telefonicky na č. 041/7010433 v čase do 14:30 hod., alebo mailom jedalen@hazilina.sk  .2,00