Ekonomické oddelenie

 

Meno Pozícia E-mail Telefón
Mgr. Linda Ďuríčková samostatná odborná referentka – pokladníčka 041/ 7010424
Ing. Jarmila Bolčeková samostatná odborná referentka – mzdárka 041/ 7010420
Mgr. Andrea Kyselová samostatná odborná referentka – účtovníčka 041/ 7010420
Viera Barčiaková Cigániková samostatná odborná referentka – referent@hazilina.sk 041/7010424
Mgr. Simona Mišovičová samostatná odborná referentka – personalistka, sekretariát riaditeľky školy 041/ 7010425
Jarmila Tomášová
informátorka    041/ 7232415

Juraj Molnár
Ján Ratulovský

školník, údržbár    041/ 7010419