Koordinátorka všeobecnej prevencie

Koordinátorka všeobecnej prevencie   Koordinátor všeobecnej prevencie Mgr.  Kvetoslava  ĎurianováE-mail: durianova@hazilina.sk Konzultačné hodiny : – každý deň v čase veľkej prestávky (12:00 – 12:35 hod.) Je vhodné dohodnúť stretnutie  vopred.  Študenti, ak potrebujete poradiť, alebo máte nejaké otázky, resp. návrhy, môžete okrem osobného stretnutia využiť aj anonymnú schránku dôvery, ktorá je umiestnená na prízemí budovy školy.…

Výchovná poradkyňa a školská psychologička

Výchovná poradkyňa   VÝCHOVNÁ PORADKYŇA Mgr. Gabriela MachynkováTel: 0908 439 899E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com                machynkova@hazilina.sk Konzultačné hodiny  v šk. roku 2023/2024: PÁRNY TÝŽDEŇ: Utorok:      12:30 – 14:15 Štvrtok:      10:30 – 12:00   NEPÁRNY TÝŽDEŇ: Utorok:      7:30 – 9:00 Streda:       7:30 –…

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie   Meno Pozícia E-mail Telefón Mgr. Linda Ďuríčková samostatná odborná referentka – pokladníčka 041/ 7010424 Ing. Jarmila Bolčeková samostatná odborná referentka – mzdárka 041/ 7010420 Mgr. Andrea Kyselová samostatná odborná referentka – účtovníčka 041/ 7010420 Viera Barčiaková Cigániková samostatná odborná referentka – referent@hazilina.sk 041/7010424 Mgr. Simona Mišovičová samostatná odborná referentka – personalistka, sekretariát…

Pedagogický zbor

Pedagogický zbor   Mgr. Denisa Abafiová administratíva a korešpondencia abafiova@hazilina.sk Ing. Renáta Aberlová nemecký jazyk, informatika aberlova@hazilina.sk Ing., Bc. Andrea Balážová Volfová ekonomika, manažment, účtovníctvo balazovavolfova@hazilina.sk Mgr. Roman Bednarovský telesná a športová výchova bednarovsky@hazilina.sk Mgr. Miriam Blasbalgová slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka blasbalgova@hazilina.sk Mgr. Ľubica Bričkovská matematika, geografia brickovska@hazilina.sk Mgr. Radoslav Davis nemecký jazyk, španielsky jazyk…

Vedenie školy

Vedenie školy   Meno Pozícia E-mail Telefón Ing. Helena Milčevová riaditeľka školy riaditel@hazilina.sk 041 / 70 10 4120917 437 199 Ing. Miroslava Kučerová zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť ekonomka@hazilina.sk 041 / 70 10 423 Mgr. Viera Peniašková  zástupkyňa riad. školy pre teoretické vyučovanie zastupkyna@hazilina.sk 041 / 70 10 416 Mgr. Andrej Poláček zástupca riad. školy…