Koordinátorka všeobecnej prevencie

Koordinátorka všeobecnej prevencie   Koordinátor všeobecnej prevencie Mgr.  Kvetoslava  Ďurianová Konzultačné hodiny : – každý deň v čase veľkej prestávky (12:00 – 12:35 hod.) Je vhodné dohodnúť stretnutie  vopred.  Študenti, ak potrebujete poradiť, alebo máte nejaké otázky, resp. návrhy, môžete okrem osobného stretnutia využiť aj anonymnú schránku dôvery, ktorá je umiestnená na prízemí budovy školy. (Anonymita…

Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa   VÝCHOVNÁ PORADKYŇA Mgr. Gabriela MachynkováTel: 041 – 72 324 150908 439 899E – mail: vych.poradcahaza@gmail.com Konzultačné hodiny v šk. roku 2020/2021:   PÁRNY TÝŽDEŇ:   Utorok:    12:30 – 14:15 Štvrtok:     7:30 – 9:00   NEPÁRNY TÝŽDEŇ:   Utorok:    11:30 – 13:15 Štvrtok:     7:30 – 9:00       ŠKOLSKÁ…

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie   Meno Pozícia E-mail Telefón Mgr. Linda Ďuríčková samostatná odborná referentka – pokladníčka 041/ 7010424 Ing. Jarmila Bolčeková samostatná odborná referentka – mzdárka 041/ 7010420 Mgr. Andrea Kyselová samostatná odborná referentka – účtovníčka 041/ 7010420 Viera Barčiaková Cigániková samostatná odborná referentka – referent@hazilina.sk 041/7010424 Katarína Gaťová samostatná odborná referentka – personalistka, sekretariát riaditeľky…

Pedagogický zbor

Pedagogický zbor   Mgr. Denisa Abafiová administratíva a korešpondencia Ing. Renáta Aberlová nemecký jazyk, informatika Mgr. Roman Bednarovský telesná a športová výchova Mgr. Miriam Blasbalgová slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka Mgr. Ľubica Bričkovská matematika, geografia Ing. Janka Červencová ekonomika, právna náuka, marketing Mgr. Radoslav Davis nemecký jazyk, španielsky jazyk Mgr. Kvetoslava Ďurianová stolovanie, technika obsluhy Mgr.…

Vedenie školy

Vedenie školy   Meno Pozícia E-mail Telefón Ing. Helena Milčevová riaditeľka školy 041 / 72 432 82 Ing. Miroslava Kučerová zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť 041 / 70 104 23 Mgr. Viera Peniašková  zástupkyňa riad. školy pre teoretické vyučovanie zastupkyna@hazilina.sk 041 / 70 10 416 Mgr. Andrej Poláček zástupca riad. školy pre teoretické vyučovanie  …