PROJEKTY A ZAHRANIČNÉ PRAXE

 

Študenti s dobrými študijnými výsledkami môžu časť praxe  absolvovať aj v zahraničí v rámci rôznych projektov napr.  ERASMUS (v minulosti LEONARDO DA VINCI alebo  COMENIUS). Škola pripravuje aj bilaterálne zmluvy, predmetom ktorých je zdokonaľovanie odbornosti i rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku.

V rámci programu ERASMUS (v min. Leonardo da Vinci) poskytnúť študentom  možnosť rozšíriť si svoje teoretické  skúsenosti na realizáciu odbornej praxe v podnikoch cestovného ruchu do reštaurácii a hotelov, bližšie zoznámenie sa s gastronómiou, zdokonalenie sa v cudzom jazyku  s možnosťou  rozšíriť si svoje teoretické  skúsenosti  s fungovaním podniku v oblasti hotelierstva a cestovného ruchu.

index

Rok Dĺžka odb. stáže Počet žiakov Miesto
1999 3 mesiace 20 LdV – Brémy, Nemecko
2000 3 mesiace 20  LdV – Salzburg, Rakúsko
2001 4 týždne 15 Socrates – Toulouse, Francúzsko
2001 4 týždne 20 Socrates – Castrovillari Calabria, Taliansko
2002 3 x 3 mesiace  6 Praha – rešt. Pasha
2002-2007 5 rokov po 3 mesiace 102 Lombardia Bergamo
2003-2004 2 roky   LdV -Nórsko- projekt cez Internet
2004 3 mesiace 20 LdV – Insbruck, Salzburg, Rakúsko
2005-2006 projekt cez Internet 15 E-TWINNING– Maďarsko
2006 3 mesiace 11 Nemecko – Bonn
2006 3 mesiace 12 LdV – Rakúsko
2006 3 mesiace 12 LdV – Španielsko – Malaga
2007 3 mesiace 11 Jazero Titisee -Nemecko
2007 3 týždne 15 Cyprus
2007 4 mesiace 20 Grécko – Kréta
2008 3 mesiace 15 Jazero Titisee – Nemecko
2008 3 mesiace 10 Lombardia – Taliansko
2008 4 mesiace 20 Grécko – Kréta
2009 11 týždňov 15 LdV – Insbruck, Salzburg
2009 3,5 mesiaca  5 Grécko – Kréta
2010 3 mesiace 10 Jazero Titisee – Nemecko
2010 3 mesiace  7 Lombardia – Taliansko
2010 3,5 mesiaca 15 Grécko – Kréta
2011 10 týždňov + 1 týždeň 12 LdV – Rakúsko – Innsbruck, Salzburg
2011 11 týždňov 10 LdV – Španielsko – Malaga
2011 3 mesiace  6 Jazero Titisee – Nemecko
2011 3 mesiace  3 Lombardia – Taliansko
2011 3,5 mesiaca  6 Grécko – Kréta
2012 3 mesiace  6 Rakúsko
2012 3 mesiace 12 Taliansko
2012 3 mesiace 10 Nemecko
2012 3 mesiace 21 Grécko
2013 3 mesiace  8 Taliansko
2013 3 mesiace  4 Nemecko
2013 3 mesiace  9 Grécko
2014 3 mesiace  8 Taliansko
2014 3 mesiace  6 Rakúsko
2014 3 mesiace 15 Grécko
2014 3 mesiace  7 Francúzsko
2015 3 mesiace  5 Taliansko
2015 3 mesiace  6 Rakúsko
2015 2 mesiace  3 Francúzsko
2015 11 týždňov + 1 týždeň 12 ERASMUS + – Španielsko – Malaga
2016 11 týždňov + 1 týždeň 12 ERASMUS + – Rakúsko – Salzburg
2016 3 mesiace  9 Grécko
2016 3 mesiace zima  5 Rakúsko
2017 3 mesiace zima  7 Rakúsko
2017 3 mesiace leto  6 Rakúsko
2017 3 mesiace  7 Taliansko
2018 3 mesiace zima 11 Rakúsko
2018 3 mesiace leto  6 Rakúsko
2018 3 mesiace leto  6 Taliansko
2019 3 mesiace zima  6 Rakúsko
2019 3 mesiace leto 10 Rakúsko
2019 3 mesiace leto  5 Taliansko
2020 3 mesiace zima  2 Rakúsko

Informácie k zahraničným odborným praxiam

Prihláška na zahraničnú odbornú prax