INFORMÁCIE K MS

INFORMÁCIE MS   Základné informácie z NIVAM -> TU   Organizácia  maturitných  skúšok v školskom roku 2022/23 v podmienkach Hotelovej akadémie v Žiline.   Organizáciu maturitnej skúšky upravuje  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej…

   

VZORY MATURITNÉHO ZADANIA A MATURITNEJ TÉMY

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 6323 K  hotelová akadémia (5-ročný študijný odbor)  6324 M  MRCR (4-ročný študijný odbor) 6444 K čašník, servírka (4-ročný študijný odbor) 6445 K kuchár (4-ročný študijný odbor) 6421 L spoločné stravovanie (2-ročné denné nadstavbové štúdium)     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky Teoretická časť odbornej zložky – 6323 K hotelová…