PČOZ MS

12. – 13. 04. – PČOZ IV. M19. – 20. 04. – PČOZ IV. A21. – 22. 04. – PČOZ  V. F25. – 26. 04. – PČOZ  V. G         27. 04. – PČOZ II. Av  

Pokyny a vzory

Pokyny a vzory   Vzory vyplnených odpoveďových hárkov      

Opakovanie maturity

Opakovanie maturity   Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov ( vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Žiakovi…