MATURITA MÁJ 2020

MATURITA MÁJ 2020     MS – Informácie pre absolventov študijných odborov   MS – ako sa vypočíta známka z maturitného predmetu   MS – časová os pre žiakov a učiteľov        

Pokyny a vzory

Pokyny a vzory   Vzory vyplnených odpoveďových hárkov      

Špecifikácia testov

Špecifikácia testov     Špecifikácia testov: Slovenský jazyk a literatúra Cudzie jazyky B2  Cudzie jazyky B1 Matematika      

Opakovanie maturity

Opakovanie maturity   Opravnú maturitnú skúšku (MS) môže konať žiak gymnázia alebo strednej odbornej školy, ktorý na maturitnej skúške neuspel z niektorých, najviac však z dvoch predmetov ( vrátane praktickej časti a teoretickej časti odbornej zložky skúšky). Maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov. Žiakovi…