GDPR

Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou v zmysle čl. 37 GDPR (Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp §44 Zákona č.18/2018 Z.z.) je:

BROS Computing, s.r.o.

Miroslav Bros

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

email: brosland@brosland.eu

Informačná povinnosť

Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa

Upozornenie na monitorovanie budovy Hotelovej akadémie kamerovým systémom

Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracovaniu dokladov
preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 ….