Nový projekt Erasmus plus KA 121

  31. augusta 2022 sme úspešne ukončili PROJEKT Erasmus plus KA 102  v Rakúsku a v Španielsku (mobilita 28 študentov v hotelových podnikoch) a hneď začíname nový  PROJEKT ERASMUS  PLUS  KA 121  14 študentov Hotelovej akadémie v Žiline, odboru manažment regionálneho CR začalo  školský rok 2022/23  stážou v odbornom vzdelávaní a príprave na Malte v…

Projekt Erasmus plus – K102

V januári 2022 nás prekvapila správa, že konečne môžeme vycestovať na projekt Erasmus+ do Rakúska. Už sme tomu ani neverili, lebo nás až dvakrát zastavil COVID. Sme tu, v Rakúsku, spoznávame, učíme sa, zlepšujeme si svoje zručnosti,….        

Projekt Erasmus plus

Po týždňovej jazykovej a kultúrnej príprave vo Viedni začíname 12. 02. našu odbornú prax v trvaní 10 týždňov v hoteloch v rakúskych Alpách. Prax sa realizuje v rámci projektu Erasmus plus, ktorý je hradený z grantu EU.

Schválili nám grant na projekt Erasmus plus

Schválili nám grant na projekt Erasmus plus   Našej škole bol schválený  medzinárodný projekt Erasmus + KA 102s názvom Regionálne produkty v ponuke hotelových zariadení. Projekt je plne financovaný z grantu EÚ. Projekt je určený pre 28 žiakov našej školy a je rozdelený na 2 turnusy. Žiaci budú vykonávať 10 týždňov odbornú prax v hotelových…

Erasmus

TURKEY – Turkish tea – Turkish baklava – Turkish coffee   A Slovak team, consisting of 2 members, Ing. Dana Stredakova, PhD. – coordinator and Mgr. Kvetoslava Durianova – a teacher, took part in 13. – 17.5. 2019 in the final mobility meeting „Sharing the World Together in Silifke, Turkey.   We were the first time…