Projekt GREEN FORK v rámci Erasmus plus sa zaoberá vážnym problémom dnešnej doby, ktorým je nezdravá strava a veľké plytvanie jedlom hlavne v malých reštauráciách a školských jedálňach. Workshopu v Macedónsku sa zúčastnili profesionáli a študenti z Bulharska, Slovenska, Talianska a Severného Macedónska. Z našej školy sa workshopu zúčastnili 2 žiaci – Mário Gálik z 2.F a Jakub Holena z 1.F triedy. Cieľom bolo trénovanie a rozvíjanie „green skills“ vo varení, povzbudenie a propagovanie „zeleného“ varenia v malých reštauráciách, v škole ale aj doma.