Triedy

 

 

TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA
I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102
I.C 6445 H kuchár Mgr. Turčanová 203 v.b.
I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Mojská 209 v.b.
II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Klčová 203
II. C 6445 H kuchár Mgr. Mičencová 207
II.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Hanuliaková 208
III.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Baracková  105
III. C 6445 H kuchár Mgr. Bednarovský 106
III.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár PaedDr. Juchová 208
IV.A  6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Ďurianová 103
I.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Rovňáková 107 v.b.
II.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Mgr. Abafiová 204 v.b.
I.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Lukáčová 109
I.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Tomašcová  201 v.b.
II.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Blasbalgová 205 v.b.
II.G 6323 K hotelová akadémia Ing. Aberlová 100
III.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Koniarová  106 v.b.
III.G 6323 K hotelová akadémia Ing. Urbancová  105 v.b.
IV.F 6323 K hotelová akadémia Ing. Hančinová 200
IV.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Rychtarčíková 201
V.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Záchenská 210
V.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Machynková 200 v.b.
I.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Leľak, PhD. 104
II.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Grofová 103 v.b.
III.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Bričkovská  207 v.b.
IV.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Davis 102 v.b