Triedy

 

 

TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA
I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Záchenská 103
I.C II.C6445 H kuchár Mgr. Rychtarčíková 201
I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Hanuliaková 207
II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Machynková 105
II.C 6445 H kuchár Mgr. Bednarovský 107 v.b.
II.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Abafiová 106 v.b.
III.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102
  III.C   6445 H kuchár  Mgr. Mičencová 203 v.b. 
III.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Mojská 209 v.b.
IV.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Klčová 203
I.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Rovňáková 200
II.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné PaedDr. Juchová 106
I.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Ďurianová 207 v.b.
II.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Verešová 210
III.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Lukáčová 109
III.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Tomašcová  201 v.b.
IV.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Blasbalgová 205 v.b.
IV.G 6323 K hotelová akadémia Ing. Aberlová 100
V.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Hargašová  200 v.b.
I.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Urbancová 102 v.b.
II.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Davis 208
III.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Leľak, PhD. 104
IV.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Grofová 103 v.b.