Triedy

 

 

TRIEDA      KÓD A NÁZOV ŠTUDIJ./UČEB. ODBOR TRIEDNY PROFESOR UČEBŇA
I.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Machynková 105
I.C 6445 H kuchár Mgr. Bednarovský 107 v.b.
I.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Abafiová 106 v.b.
II.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Ťažká 102
II.C 6445 H kuchár Mgr. Turčanová 203 v.b.
II.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Mojská 209 v.b.
III.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Ing. Klčová 203
III. C 6445 H kuchár Mgr. Mičencová 207
III.D 6444 H čašník, servírka, 2964 H cukrár Mgr. Hanuliaková 208
IV.A 6444 K čašník, servírka  6445 K kuchár Mgr. Ďurianová  103
I.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné PaedDr. Juchová 106
II.Av  6421 L spoločné stravovanie  NDŠ – denné Ing. Rovňáková 105 v.b.
I.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Verešová 210
II.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Lukáčová 109
II.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Tomašcová  201 v.b.
III.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Blasbalgová 205 v.b.
III.G 6323 K hotelová akadémia Ing. Aberlová 100
IV.F 6323 K hotelová akadémia Mgr. Hargašová  200 v.b.
V.F 6323 K hotelová akadémia Ing. Hančinová 200
V.G 6323 K hotelová akadémia Mgr. Rychtarčíková 201
I.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Davis 102 v.b.
II.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Leľak, PhD. 104
III.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Ing. Grofová 103 v.b.
IV.M 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Mgr. Bričkovská  207 v.b.