Pedagogický zbor

 

Mgr. Denisa Abafiová administratíva a korešpondencia
Ing. Renáta Aberlová nemecký jazyk, informatika
Mgr. Roman Bednarovský telesná a športová výchova
Mgr. Miriam Blasbalgová slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
Mgr. Ľubica Bričkovská matematika, geografia
Ing. Janka Červencová

ekonomika, právna náuka, marketing

Mgr. Radoslav Davis nemecký jazyk, španielsky jazyk
Mgr. Kvetoslava Ďurianová stolovanie, technika obsluhy
Mgr. Jarmila Gabčová náboženská výchova
Ing. Jozef Gazdík účtovníctvo
Ing. Michaela Grofová ekonomika
Mgr. Zuzana Hanuliaková anglický jazyk
Ing. Alena Hančinová ekonomika, účtovníctvo
PaedDr. Alena Juchová slovenský jazyk, etická výchova
Ing. Helena Klčová potraviny a výživa, ekológia, chémia
Mgr. Mária Koniarová nemecký jazyk, ruský jazyk
Ing. Miroslava Kučerová ekonomika, marketing
Mgr. Gabriela Machynková slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk
 Ing. Ján Leľak, PhD. matematika, informatika
Mgr. Jana Lukáčová telesná a športová výchova
Mgr. Janka Mičencová technika obsluhy
Ing. Anna Mikolášová spoločenská komunkácia
Ing. Helena  Milčevová ekonomika
Mgr. Ingrid Mojská anglický jazyk, nemecký jazyk
Mgr. Viera Peniašková slovenský jazyk a literatúra, dejepis
Mgr. Andrej Poláček matematika, geografia
Ing. Katarína Rovňáková hotelový a gastronomický manažment, ekonomika
Mgr. Zlatica Rychtarčíková anglický jazyk
Mgr. Monika Tomašcová nemecký jazyk
Mgr. Katarína Turčanová anglický jazyk
Ing. Ľuboslava Ťažká náuka o výžive,  chémia
Ing. Janka Urbancová ekonomika, účtovníctvo, technika obchodu,
 Mgr. Mária Verešová anglický jazyk
Mgr. Danka Záchenská slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka


Majstri odborného výcviku

 

Peter Dadaj MOV kuchár
 Mgr. Zuzana Gáborová MOV čašník
Anna Hluchá MOV čašník
 Mgr. Viera Hýllová MOV cukrár
Bc. Martina Kamenčíková MOV kuchár – hlavná majsterka
Bc. Ľubica Kianičková MOV čašník
Bc. Monika Kováčiková MOV kuchár
Bc. Miroslav Kypus MOV čašník
 Mgr. Ján Nemček MOV kuchár
František Plavý MOV kuchár
Bc. Slávka Račková MOV kuchár
Lýdia Rašková MOV čašník
 Juraj Tomčík MOV kuchár
Mgr. Michaela Záňová MOV cukrár
Mgr. Mária Zvariková MOV čašník – hlavná majsterka