Pedagogický zbor

 

Mgr. Denisa Abafiová administratíva a korešpondencia abafiova@hazilina.sk
Ing. Renáta Aberlová nemecký jazyk, informatika aberlova@hazilina.sk
Ing., Bc. Andrea Balážová Volfová ekonomika, manažment, účtovníctvo balazovavolfova@hazilina.sk
Mgr. Roman Bednarovský telesná a športová výchova bednarovsky@hazilina.sk
Mgr. Miriam Blasbalgová slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka blasbalgova@hazilina.sk
Mgr. Ľubica Bričkovská matematika, geografia brickovska@hazilina.sk
Mgr. Radoslav Davis nemecký jazyk, španielsky jazyk davis@hazilina.sk
Mgr. Kvetoslava Ďurianová stolovanie, technika obsluhy durianova@hazilina.sk
Mgr. Jarmila Gabčová náboženská výchova gabcova@hazilina.sk
Ing. Michaela Grofová ekonomika grofova@hazilina.sk
Mgr. Zuzana Hanuliaková anglický jazyk hanuliakova@hazilina.sk
Ing. Alena Hančinová ekonomika, účtovníctvo hancinova@hazilina.sk
Mgr. Mária Hargašová nemecký jazyk, ruský jazyk hargasova@hazilina.sk
PaedDr. Alena Juchová slovenský jazyk, etická výchova juchova@hazilina.sk
Ing. Miroslava Kučerová ekonomika, marketing kucerova@hazilina.sk
 Ing. Ján Leľak, PhD. matematika, informatika lelak@hazilina.sk
Mgr. Jana Lukáčová telesná a športová výchova lukacova@hazilina.sk
 Mgr. Gabriela Machynková  slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk  machynková@hazilina.sk
Mgr. Janka Mičencová technika obsluhy micencova@hazilina.sk
Ing. Anna Mikolášová spoločenská komunikácia mikolasova@hazilina.sk
Ing. Helena  Milčevová ekonomika milcevova@hazilina.sk
Mgr. Ingrid Mojská anglický jazyk, nemecký jazyk mojska@hazilina.sk
 Ing. Andrea Mojžišová  ekonomika, právna náuka, marketing mojzisova@hazilina.sk
Mgr. Viera Peniašková slovenský jazyk a literatúra, dejepis peniaskova@hazilina.sk
 Mgr. Katarína Piačeková  anglický jazyk piacekova@hazilina.sk
Mgr. Andrej Poláček matematika, geografia polacek@hazilina.sk
Ing. Katarína Rovňáková hotelový a gastronomický manažment, ekonomika rovnakova@hazilina.sk
Mgr. Zlatica Rychtarčíková anglický jazyk rychtarcikova@hazilina.sk
Mgr. Monika Tomašcová nemecký jazyk tomascova@hazilina.sk
Ing. Ľuboslava Ťažká náuka o výžive,  chémia tazka@hazilina.sk
Ing. Janka Urbancová ekonomika, účtovníctvo, technika obchodu, urbancova@hazilina.sk
 Mgr. Mária Verešová anglický jazyk veresova@hazilina.sk
Mgr. Danka Záchenská slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka zachenska@hazilina.sk


Majstri odborného výcviku

 

Peter Dadaj MOV kuchár dadaj@hazilina.sk
 Mgr. Zuzana Gáborová MOV čašník gaborova@hazilina.sk
Anna Hluchá MOV čašník hlucha@hazilina.sk
Bc. Miroslava Hodásová MOV cukrár hodasova@hazilina.sk
 Mgr. Viera Hýllová MOV cukrár hyllova@hazilina.sk
Mgr. Martina Kamenčíková MOV kuchár – hlavná majsterka kamencikova@hazilina.sk
Bc. Ľubica Kianičková MOV čašník kianickova@hazilina.sk
Mgr. Monika Kováčiková MOV kuchár kovacikova@hazilina.sk
Mgr. Miroslav Kypus MOV čašník kypus@hazilina.sk
 Mgr. Ján Nemček MOV kuchár nemcek@hazilina.sk
Mgr. František Plavý MOV kuchár plavy@hazilina.sk
Mgr. Slávka Račková MOV kuchár rackova@hazilina.sk
 Juraj Tomčík MOV kuchár tomcik@hazilina.sk
Mgr. Michaela Záňová MOV cukrár zanova@hazilina.sk
Mgr. Mária Zvariková MOV čašník  zvarikova@hazilina.sk