Zodpovedná osoba GDPR

 

Zodpovednou osobou v zmysle čl. 37 GDPR (Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, resp §44 Zákona č.18/2018 Z.z.) je:

 

BROS Computing, s.r.o.

Miroslav Bros

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

email: brosland@brosland.eu