Vedenie školy

 

Meno Pozícia E-mail Telefón
Ing. Helena Milčevová riaditeľka školy riaditel@hazilina.sk 041 / 70 10 412
0917 437 199
Ing. Miroslava Kučerová zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť ekonomka@hazilina.sk 041 / 70 10 423
Mgr. Viera Peniašková  zástupkyňa riad. školy pre teoretické vyučovanie zastupkyna@hazilina.sk 041 / 70 10 416
Mgr. Andrej Poláček zástupca riad. školy pre teoretické vyučovanie zastupca@hazilina.sk 041 / 70 10 416
Ing. Anna Mikolášová zástupkyňa riad. školy pre praktické vyučovanie mikolasova@hazilina.sk 041 / 70 10 413
Mgr. Gabriela Machynková výchovná poradkyňa vych.poradcahaza@gmail.com
machynkova@hazilina.sk
041 / 70 10 421
0908 439 899
Mgr. Kvetoslava Ďurianová koordinátorka všeobecnej prevencie durianova@hazilina.sk