Vedenie školy

 

Meno Pozícia E-mail Telefón
Ing. Helena Milčevová riaditeľka školy 041 / 72 432 82
Ing. Miroslava Kučerová zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť 041 / 70 104 23
Mgr. Viera Peniašková  zástupkyňa riad. školy pre teoretické vyučovanie zastupkyna@hazilina.sk 041 / 70 10 416
Mgr. Andrej Poláček zástupca riad. školy pre teoretické vyučovanie   041 / 70 10 416
Ing. Anna Mikolášová zástupkyňa riad. školy pre praktické vyučovanie 041 / 70 10 413
Mgr. Gabriela Machynková výchovná poradkyňa vych.poradcahaza@gmail.com  
Mgr. Kvetoslava Ďurianová koordinátorka všeobecnej prevencie