Krúžky

 

Záujmová činnosť

HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania.

Aktuálne sú v ponuke tieto záujmové útvary:

 

1 Anglická konverzácia Zlatica Rychtarčíková
2 Inovácia miešaných nápojov Lýdia Rašková
3 Krúžok amatérskej fotografie Ján Leľak
4 Moderná kuchyňa Helena Klčová
5 Molekulárna a nitro kuchyňa František Plavý
6 Nemčina v gastronómii Renáta Aberlová
7 Nemčina v praxi Mária Hargašová
8 Nové trendy v cukrárenskej výrobe Viera Hýllová
9 Prevencia Kvetoslava Ďurianová
10 Príprava a servis kávy Anna Hluchá
11 Redakcia Danka Záchenská
12 Riešenie matematických problémov Ľubica Bričkovská
13 Rozvoj komunikačných schopností Katarína Turčanová
14 Služby v CR pre prax Michaela Grofová
15 Sprievodca svetovými hotelmi Katarína Rovňáková
16 Športový Jana Lukáčová
17 Účtovníctvo v praxi – Omega Alena Hančinová
18 Varíme bez tuku Janka Mičencová
19 Vinárska abeceda Mária Zvariková
20 Základy anglickej gramatiky Ingrid Mojská