Krúžky

 

Záujmová činnosť

HA poskytuje svojim študentom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v útvaroch záujmového vzdelávania.

Aktuálne sú v ponuke tieto záujmové útvary:

 

  Názov krúžku Vedúci krúžku
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.