1. eTwinning projekt  2013 / 2014

ME AND MY LIFE STYLE

V projekte eTwinning pokračujeme ďalej, o čom svedčí aj článok v Tureckých novinách z 13.10.2014.

phoca_thumb_l_lnok

Projekt získal európsky certifikát kvality a tvorcovia projektu boli posunutí na účasť do ďalšieho levela.

phoca_thumb_l_cert

Čo je to eTwinning?

Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . „E“ je skratka pre „elektronický“ a „twinning“ znamená „partnerstvo, družba“. eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami-učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

Do projektu sa zapojila trieda 1.F pod vedením Ing. Dana Stredáková, PhD.

phoca_thumb_l_etw_qualitylabel_63659_sk1 phoca_thumb_l_foto

Naše práce v projekte ME AND MY LIFE STYLE: